Departamento de Filología

Inglesa y Alemana

Proyectos >>MarEng: A Web Based Maritime English Learning Tool

  Acerca de MarEng |   About MarEng |   Á Propos de MarEng |   Info MarEng

 

Webgebaseerd leerinstrument
voor maritiem Engels

 

Leonardo da Vinci

Taalcompetentieproject
 

Communautair actieprogramma voor
beroepsopleiding (2000-2006)

MarEng is een transnationaal project dat een verbetering van de taalcompetenties in maritiem Engels beoogt van al wie in het Europese scheepvaartwezen werkzaam is. MarEng wil een innovatief leerinstrument voor maritime Engels creëren dat via het Internet beschikbaar zal zijn. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Leonardo da Vinci-programma van de Europese Unie. Het startte in oktober 2004 en zal afgerond zijn tegen maart 2007.

MarEng brengt 16 partners uit 6 EU-lidstaten samen, nl.België, Finland, Letland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De partnergroep omvat een brede waaier van maritieme instellingen en verenigt specialisten op het gebied van onderwijs en maritieme wetenschappen, zoals docenten en leraren Engels, onderzoekers, training managers, beroepszeelui en vertegenwoordigers uit de maritieme sector.

Het project is onderverdeeld in 5 “werkpakketten”, namelijk een voor de administratie van het project en vier voor het uitwerken van het concept, de ontwikkeling en productie van het webgebaseerd leerinstrument voor maritiem Engels, het testen en de marketingfase.

 • WP 1: administratie 10/2004 - 3/2007
 • WP2: leermateriaalontwikkeling 10/2004 - 2/2006

 • WP3: piloottesten, testen, evaluatie 3/2006 - 10/2006

 • WP4: disseminatie 11/2004 - 12/2006

 • WP5: technologische oplossingen: 11/2004 – 11/2006

MarEng leerinstrument

Het eindproduct van het MarEng-project zal een via het web aangeboden leerinstrument voor maritiem Engels zijn, namelijk een georganiseerde databank van verschillende onderwijs- en leermaterialen. Het MarEng-leerinstrument verhaalt de reis van een virtueel schip dat van haven naar haven vaart in Europa. Tijdens de tocht worden het schip en de bemanning geconfronteerd met een aantal routine- of uitzonderlijke situaties waarbij maritiem Engels gebruikt wordt, zowel aan boord als bij het uitvoeren van havenactiviteiten.

Het MarEng-materiaal is geschikt voor verschillende niveaus van taalbeheersing en is gegroepeerd in thematische modules, elk bestaande uit een aantal units. De inhoud van de leermaterialendatabank vindt u op de volgende pagina. De databank bevat teksten, diverse interactieve oefeningen, afbeeldingen, geluids- en videoclips. Bovendien bevat de MarEng-databank een woordenlijst van maritieme termen en doorkliklinks naar geselecteerde artikels, documenten en woordenlijsten op andere webstekken.

 Zowel de modules als de afzonderlijke units zullen vrij beschikbaar worden gesteld voor internetgebruikers. Al het materiaal is uitsluitend in het Engels opgesteld en gebaseerd op de taal die reëel gebruikt wordt aan boord van schepen, in havens, rederijen en elders in de scheepvaartbranche. Daarbij werd tijdens de voorbereidende fase rekening gehouden met de STCW95 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) van de IMO (International Maritime Organisation). Het materiaal zal vóór de uiteindelijke publicatie ook uitvoerig geëvalueerd en getest worden door de adviserende projectpartners.

 De doelgroepen van MarEng zijn docenten Engels, studenten en maritieme professionals. Het MarEngmateriaal kan online gebruikt worden en is zowel geschikt voor het klaslokaal als voor afstandsonderwijs en zelfstudie. Bepaalde onderdelen van MarEng zullen ook beschikbaar zijn in PDF-formaat. De volledige MarEng-tool wordt begin 2007 gratis ter beschikking gesteld via het internet. Gebruikers zullen zich enkel dienen te registreren.

Een reis met de MS Marina

 • 1. In de haven

  • Havenoperaties, goederenbehandeling

  • Scheepsmanagement en maritiem management

 • 2. Het schip en zijn bemanning

  • Scheepstypes

  • besturing op de brug

  • machinekamer

 • 3. Het verlaten van de haven

 • 4. In de vaargeul

  • Navigatie

  • Lichtbakens, lichten, vuurtorens

  • VTS

 • 5. Op uitkijk. Een werkdag aan boord

 • 6. Een storm – Mayday, Mayday

  • Radiocommunicatie

  • Weerberichten, Navtex

 • 7. Een ongeval aan boord

  • Radio Medical

  • Opsporing en reddingH

  • Helicopterinterventie

 • 8. In verboden wateren – een ontmoeting met de kustwacht

  • Veiligheidsaspecten

 • 9. Naderen van de haven van bestemming

  • Ijsnavigatie

  • VTS

  • Beloodsing

MarEng Partners

Partners

Adviserende Partners

Coördinerende Partner

Universiteit Turku, Centre for Maritime Studies

Centre for Maritime Studies (CMS) is een nationaal erkend maritiem onderwijs- en onderzoeksinstituut. Het werd opgericht in Turku in 1980 en heeft vandaag vestigingen in drie steden. CMS biedt kwalitatief hoogstaande voortgezette programma’s en cursussen aan, alsook onderzoeks-, consultancy- en congresdiensten. Het heeft ervaring in het coördineren van internationale samenwerkingsprogramma’s. Het klantenbestand van CMS omvat bedrijven, vertegenwoordigers van de overheidsadministratie en privé-personen. Door zijn verankering als een gespecialiseerde eenheid binnen de universiteit Turku staat CMS garant voor toonaangevend onderzoek en beschikt het over een breed internationaal netwerk.

Voor verdere informatie over MarEng:

MarEng website

Project Coördinator

Juha Suotmaa

Centre for Maritime Studies

Veistämönaukio 1-3
FI-20500 Turku

Tel: +358 (0)2 281 3325
Fax: +358 (0)2 281 3311
Correo electrónico: juhsuo@utu.fi

 

De inhoud van dit project geeft niet noodzakelijk het officiële
standpunt van de Europese Commissie of van het Nationaal

Agentschap weer, noch geeft het aanleiding tot enige

verantwoordelijkheid van hun kant.

.

 

 

  Acerca de MarEng |   About MarEng |   Á Propos de MarEng

© Alejandro Fermín López de Vergara Méndez, 03/10/06 21:05:27